Kundnöjdhet med smidig returhantering

En kund som av olika anledningar vill returnera sin vara kan ibland ha svårt att hitta en lämplig förpackning. Genom att erbjuda ett returemballage underlättar du inte bara för kunden utan du säkerställer också att dina varor kommer tillbaka i gott skick och välpaketerat.

happy-packaging

Se till att ha en bra returpolicy!

Lika mycket som du vill att dina kunder ska vara nöjd med varorna du levererar, lika viktigt är det att kunderna är säkra på att de varor de skickar tillbaka anländer till ditt företag och behandlas inom en snar tid.
nr5-returAtt inkludera t.ex. returetiketter eller en returlåda bygger förtroende hos kunden och förbättrar sannolikheten att en missnöjd kund ändå blir en återkommande kund, och kanske till och med talar gott om ditt varumärke.

Läs mer om hur du kan addera en WOW-faktor till ditt emballage.

Undvik en Black Friday huvudvärk

Just nu i skrivandets stund 35 dagar kvar till Black Friday.

clock-35

Denna dag som numera även i Sverige blivit en stor dag inom handeln där fler och fler affärer hakar på trender att pirssänka rejält på utvalda produkter.

Handeln (detalj och online) ökar sin försäljning rejält under denna helg som infaller sista helgen i november. Företag inom 3PL , lagerhållning och logistik vittnar om att Black Friday dagen blir mer stressig för varje år, och stor vikt läggs på att planera för denna dag i god tid i förväg.  Men även företag som inte själva sköter logistiken och paketeringen står inför en utmaning, ingen vill riskera att ens leverantörer inte levererar och håller måttet.

Men alla dessa ordrar paketeras och skickas inte av sig själv till kunderna. Det gäller att vara förberedd och inte dra igång större förändringar under denna period.

Boxon ger dig tipsen för att undvika en potentiell Black Friday huvudvärk. Läs dem här.

Digitalt fokus driver oss framåt

På Boxon ser vi en ökad efterfrågan från kunder om fler digitaliseringar av våra tjänster. Här har vi kommit en bra bit på vägen men vi har fortfarande en lång väg att gå. Den digitala världen förändras ständigt och gårdagens innovation blir snabbt föråldrad. Det gäller att hänga med i svängarna, samtidigt som största fokus är kundperspektivet.

› White Paper: Digitala trender och affärer online

min-sidor-layoutDigitaliseringen tar nu nästa steg på Boxon där vi ser över tjänster, system och portaler och undersöker möjligheterna med hur vi på bästa sätt ska erbjuda våra kunder en optimal upplevelse online.

Inom kort kommer vi gå ut med mer info om vår tjänst Mina Sidor, som vi efter att lyssnat på kunderna utvecklat med ännu fler funktioner och önskemål. Registrera dig här om du ännu inte prenumererar på Boxon’s nyhetsbrev.

Det fungerar inte längre att bombadera med information. Istället handlar det om att spåra kundens resa och motsvara deras förväntningar.

Trenden går digitalt

ehandel

Samhället blir allt mer digitaliserat och kunder möts idag av reklam och budskap vart de än vänder sig. Det blir svårare för företagen att sticka ut med sitt erbjudande och vara unika i sitt budskap.

Trenderna går mot att integrera marknadsföringen i samtliga kanaler och även att arbeta i en sömlös värld snarare än att koppla samman flera system.

Flest köp görs online

Enligt en färsk undersökning som gjorts bland 5000 konsumenter uppger 51% att de genomför sina köp online. Undersökningen har gjorts under 5 år och för varje år har siffran stigit.

B2B-handeln är dock fortfarande i sin linda och är svårare att greppa statistik på, då bl.a. B2B-handeln existerar i mer komplexa affärsprocesser. E-handel inom B2B beräknas enligt Frost & Sullivan omsätta 100 biljoner kronor (100 miljoner miljoner) år 2020.

30 miljoner förpackningar

E-handeln är ett väldigt intressant ämne och inte minst för den bransch Boxon verkar i. I dag beräknas ca 30 miljoner förpackningar lämna e-handelsföretagen globalt, varje dag.

Förpackningar för e-handel får då en allt större betydelse i logistiken, packprocessen och i kundnöjdheten, dvs. köpupplevelsen.

I ett effektivt e-handelsflöde spelar förpackningen en viktig roll. Det är ett faktum som allt fler tar till sig. Smarta lösningar som är optimerade i logistiken och som tilltalar konsumenten kommer att bli allt viktigare. E-handelsbranschen har också steg för steg insett detta. Tiden för bruna lådor i fel storlek är på väg bort.

digitala-trender-250Ta del av vårt white paper ”Digitala trender och affärer online”, där vi presenterar färsk statistik för e-handeln men också bjuder på nyttiga tips från vår bransch.

Lastförskjutningar främsta orsaken till transportskador

lastforskjutningarLastförskjutningar, dvs. att lasten välter eller flyttar på sig under transporten är idag främsta orsaken till transportskador. Man kan på flera sätt säkra godset på pallen, framförallt genom bandning, sträckfilmning och godssäkring. Bra sträckfilm och skräddarsydda filminslagningar blir då extra viktiga för att minimera skador och andra problem förknippade med transport av gods på pall.

Det finns en stor efterfrågan på maskiner med låg sträckfilmsförbrukning, effektiva inpackningar och enkla anpassningar. Med multilevelkontrollen, som finns på samtliga Rotoplat 8-modeller samt på vår senaste nyhet Rototech, svarar man på just denna efterfrågan.

Multilevelkontrollen styrs genom pekskärmen på maskinen där inställningarna för pallen kan delas in i nio olika nivåer. Produktiviteten ökar genom att man sparar film och minskar cykeltiden. Multilevelkontrollen gör med andra ord marknadens bästa förpackningar på lägsta tid och med lägsta sträckfilmsförbrukning.

Just nu erbjuder vi ett introduktionserbjudande på Rototech 3000 inkl packlinje. Läs mer om vårt nytillskott samt erbjudandet här.

rotatech-3000-800

 

Hur och vem ska verifiera äktheten i din produkt

I vårt tidigare blogginlägg pratade vi om hur man skyddar sitt varumärke mot förfalskningar, och vilka hjälpmedel som finns i form av etiketter för att skydda sig mot olika hot.

void3

Det finns olika sätt att försäkra kunden om att varan verkligen är äkta. Med etikettens hjälp kan man göra det svårare att förfalska eller manipulera produkter. Det finns också olika säkerhetsnivåer för vem som ska kunna läsa av och upptäcka förfalskningar.

Vilken metod man vill och ska använda för att kunna verifiera äktheten beror på hur dold eller öppen man vill att säkerhetsfunktionen ska vara.

Labnivå – på den här nivån krävs specialutrustning och vldigt få vet om säkerhetsfunktionen.

Dolt – endast några få vet om säkerhetsfunktionen, och verktyg som t.ex. en avläsare krävs.

Semi-dold – på denna nivå vet oftast de involverade om säkerhetsfunktionen och de flesta kan kolla av.

Öppet – generell säkerhetsfunktion, och alla kan se och kolla säkerhetsfunktionen.

Mer om olika hot och hur man skyddar sig mot dem kan du läsa om i vårt white paper – ”hur du skyddar ditt varumärke mot förfalskningar”.

Hur skyddar man sitt varumärke mot förfalskningar?

manipuleringsetikett-700

På en marknad med allt större konkurrens om kunderna kan hot som förfalskning och produktmanipulering påverka hur varumärket uppfattas, och ge en falsk bild om dess kvalité. Det blir därför viktigt att känna till potentiella hot och hur de förekommer, samt vad man kan göra för att förhindra dem.

När det gäller etiketter och märkning finns det främst tre typer av hot;

  • produktmanipulering
  • förfalskning
  • avledning gråa marknader

Samtliga dessa hot kan ge stora förluster och förlorad kundlojalitet, med konsekvenser som skadat varumärke och förtroende. Slutkonsumenten kan drabbas av förhöjda kostnader.

Avledning gråa marknader, dvs. parallell olaglig import utanför normala distributionskanaler innebär t.ex. att produkter som landar på marknaden inte fungerar eller inte är utformade för den specifika marknaden. Det kan också handla om produkter som säljs utan rätt dokumentation som sedan leder till att konsumenterna inte vet vad de köper. En lösning på just detta problem är att försäkra konsumenterna om att det är en korrekt vara genom s.k. track and trace-lösningar.

Vad innebär de olika hoten mer konkret? Hur skyddar man sig mot dem, och vilka säkerhetsnivåer finns det för att verifiera äktheten? Mer om det här.