Applicering av Track and tracelösningar

Implementeringen av Track & Trace lösningar är ett komplext projekt, där det gäller att hitta rätt nivå på samtliga delar i implementeringen för att uppfylla kraven på alla de marknader där produkten ska säljas. Samtidigt vill man undvika att överarbeta eller förlora flexibiliteten i tillverkningen.

Serialisering

Denna unika kod kan appliceras på förpackningen på flera olika sätt, men vanligast förekommande är genom traditionell streckkod, som 2D-matrix eller med RFID-chip.

En gemensam nämnare för alla serialiseringskoder är att den innehåller en randomiserad kodsekvens, som säkerställer att märkning är unik för just denna förpackning.

serialisering

Aggregering

Att aggregera en produkt innebär att skapa en spårbarhet mellan förpackningen (minsta försäljningsenhet) och transportenheten, dvs. låda och/eller pallen som omsluter förpackningen.

Manipulationshinder – Tamper evidence

Försäkra en obruten förpackning med garantiförsegling med hjälp av en ”tamper evident” etikett.

Mer om dessa koder samt exempel på hur koderna appliceras hittar du i vårt white paper. Där listar vi också 6 steg som vi rekommenderar att man följer vid en implementering av track and tracelösningar.

Begreppen Serialisering och Aggregering

boxpharma

Serlialisering och aggregering är inte de mest lättaste begreppen att förstå. Dock belyser de ett viktigt problem och hur man undviker. I detta blogginlägg reder vi ut begreppen!

Serialisering

Vi har tidigare skrivit om krav på ”track and trace” för att motverka förfalskningar inom läkemedel. För att få bukt på problematiken har man samordnat nätverk mellan länder för att stoppa produktion, handel och försäljning av förfalskade läkemedel runt om i världen. Tidsplan och regelverk kan skilja sig mellan olika länder, men vissa likheter finns. Där varje förpackningen ska märkas med ett unikt nummer är en sådan likhet. Dock kan kravet på vad märkningskoden ska innehålla avvika mellan olika marknader. En sådan märkning kallas serialisering.

Aggregering

På vissa marknader tar man märkningen ytterligare ett steg och kräver att även transportförpackningen märks med en kod. Denna kod/märkning ska visa vilka enheter som förpackningen innehåller – aggregering.

Manipulationshinder visar att förpackningen är obruten och intakt.

Varje serialiersingskod ska bli sökbar och verifieringsbar mot en central databas. Det möjliggör för myndigheter, återförsäljare och/eller slutkund att kontrollera att läkemedlet är korrekt och säkert. Denna verifiering sker via en central databas som varje land ska ansluta sig till. För länder i Europa administreras databasen av European Stakeholder Model – EMS.

spot-forfalskningarMer om detta och hur du mer konkret undviker förfalskningar kan du läsa om i vårt White Paper Serialisering och Aggregring – märkningskrav för att förhindra förfalskningar.

Olika typer av hot

På en marknad med allt större konkurrens om kunderna kan hot som förfalskning och produktmanipulering påverka hur varumärket uppfattas och ge en falsk bild om dess kvalité.

void3

Det finns olika sätt att försäkra kunden om att varan verkligen är äkta. Med etikettens hjälp kan man göra det svårare att förfalska eller manipulera produkter. Några av de möjligheter som finns är:

– Produktmanipulering/intrång
Försäkra en obruten förpackning med garantiförsegling med hjälp av en ”tamper evident” etikett. Tamper Evident etiketten är svår att dra bort och lämnar kvar ett varnande tryck med text som t.ex. fraud, void eller opened, som avslöjar eventuell manipulering.

– Förfalskning
Integrera dolda budskap i etiketten och försvåra reproduktion.
Dolt budskap kan vara företagets namn, logotyp eller någon annan bild som bara t.ex. butikspersonal känner till. Det kan ligga som ett mellanlager i etiketten.

– Avledning gråa marknader (”parallell olaglig import” utanför normala distributionskanaler)
Öka produktsäkerheten och varumärkesstatusen – ge en försäkran till konsument att de köper en vara som är avsedd för marknaden med hjälp av olika track & trace solutions.

Läs mer om hur du försäkrar kunden om att varan än äkta.

Problematiken kring förfalskningar

forfalskningar-markning

Förfalskningar inom läkemedelsbranschen är ett växande globalt problem, som påverkar alla läkemedelsföretag och därmed patientsäkerheten.

Förutom att patientsäkerheten måste skyddas ur ett rent etiskt perspektiv finns det förstås också ekonomiska skäl för att bekämpa förfalskade läkemedel. Inte minst när det gäller att skydda företagets varumärke. Genom ökat krav på märkning globalt tar nu branschen tag i problematiken och höjer säkerheten.

En av läkemedelsindustrins största utmaningar just nu

Enligt WHO är mer än 50% av alla läkemedel som säljs via illegala hemsidor förfalskade.

För att få bukt på läkemedelsförfalskningar och illegal internethandel av läkemedel, har myndigheter i olika länder tagit fram lagar och regler. Reglerverk och tidsplan för implementering skiljer sig mellan olika länder, men med vissa likheter. För Europa träder det i kraft nuvarande år, 2017.

spot-forfalskningarLadda ner vårt white paper om detta ämne, där vi förklarar olika typer av hot, olika typer av märkning för att undvika förfalskningar samt utmaningarna i ett projekt att implementera det.

Co2-utsläppet ska minska

miljobild

På Boxon är vi måna om att välja råvaror som är miljövänliga och skonsamma. Genom miljöplaner och systematiskt arbete uppnås ständiga förbättringar i dessa avseenden.

Vi ansluter oss till ett synsätt som leder till långsiktigt hållbar utveckling. Det innebär att vi strävar efter hög effektivitet i användning av energi och naturresurser, gynnar system för åter-användning och återvinning av material och energi samt förebygger och begränsar förorening av miljön. Vi ser lagregler som minimikrav.

Under de senaste tre åren har vi stärkt vårt fokus ytterligare kring Co2-utsläpp. I snitt har vi släppt ut ca 7 miljoner ton Co2 per år baserat på hur mycket sträckfilm vi köper in. Vårt mål för 2017 är att minska Co2-utsläppet med 500 000 ton, något som alla nu på Boxon strävar efter. Vi erbjuder tunnare, bättre och mer miljövänligare sträckfilmer, som inte bara sparar C02-utsläpp utan också reducerar förbrukningskostnaden för kund. En win-win.

mikael-jMikael Jonsson, plast- och sträckfilmsexpert på Boxon, jobbar ständigt med att hitta råvaror som är skonsamma mot miljön.

– Som vi alla vet och vill så måste miljön prioriteras och detta har nu anammats ordentligt av råvaruproducenter och maskintillverkare runt om i världen. Resultatet av långt och hårt arbete från oss alla inblandade ger nu frukt genom tunnare filmer som vi kan erbjuda våra kunder.

I kombination med detta har fokus också varit att laststabilisera på pall. Den nya sträckfilmen är alltså både skonsam mot miljön och anpassad för bättre lastsäkring av gods på pall.

Vill du hjälpa oss att minska Co2-utsläppet? Läs mer här om hur du kan göra globen grönare.

Kan du spåra dina produkter och skydda ditt varumärke?

När det gäller läkemedel så utvecklar myndigheter och läkemedelsbranschen ständigt nya IT-system för spårbarhet, bl a med hjälp av unika 2D koder på förpackningar. Dessa gör det lättare att spåra förfalskade läkemedel och hitta felaktiga förpackningar. Livsmedelsverket har på samma sätt utvecklat märkningsregler för att kunna spåra och följa livsmedel.

Märker du dina produkter på rätt sätt utifrån de krav som ställs? Det finns idag tydliga regler som måste följas för att kunna bedöma säkerheten och ursprunget hos varje enskilt läkemedel och livsmedel. 

Den 7 februari håller Boxon ett frukostseminarie om just detta ämne i Helsingborg. Vi har bjudit in personer från Videojet och UPM Raflatac som kommer prata om detta intressanta och viktiga ämne.

Läs mer om programmet och anmäl dig till vårt kostnadsfria frukostseminarie här.

Lastsäkring och godsstabilitet – allt viktigare faktorer för avsändaren

Lastförskjutningar under transport är idag en av de främsta orsakerna till transportskador. Dessutom är dåliga lastsäkringar en fara för omgivningen.

lastsakringTidigare har ansvaret om en säker och trygg godslastning under transporten vilat på chauffören. Från den stund lastbilen börjar rulla med godset har avsändaren inte längre haft ansvaret. Med ett nytt EU-direktiv blir det ändringar gällande ansvarsfrågan och även om det ännu inte är en lag, så gäller det att vara beredd på dessa förändringar.

EU-direktivet EUMOS40509* ger avsändaren ansvaret för att godset är stabilt och korrekt lastsäkrat. Direktivet innebär att godset som lastsäkrats får ett godkännande, liknande ett pass, att det följer direktivet vilket ger fri passering vid landsgränser. Under 2017 kommer Tyskland, Belgien och Österrike att börja testa detta.

Förslaget till detta direktiv uppkom från början efter att ett flertal Coca Cola flaskor vält under transport och krossats vilket gav upphov till att människor skadades i omgivningen. Problemet med dåligt lastsäkrade godstransporter visade sig vara utbrett och förslaget lades sedan fram.

Vi vill att du som kund är förberedd på detta även om det inte blivit lag ännu. Som leverantör sätter vi nu större krav på fraktbolagen, och vi vill hjälpa till att minska reklamationer genom att hjälpa våra kunder med rätt lastsäkring.

Kontakta Boxon om du vill veta mer om hur du kan säkra ditt gods.