Hur och vem ska verifiera äktheten i din produkt

I vårt tidigare blogginlägg pratade vi om hur man skyddar sitt varumärke mot förfalskningar, och vilka hjälpmedel som finns i form av etiketter för att skydda sig mot olika hot.

void3

Det finns olika sätt att försäkra kunden om att varan verkligen är äkta. Med etikettens hjälp kan man göra det svårare att förfalska eller manipulera produkter. Det finns också olika säkerhetsnivåer för vem som ska kunna läsa av och upptäcka förfalskningar.

Vilken metod man vill och ska använda för att kunna verifiera äktheten beror på hur dold eller öppen man vill att säkerhetsfunktionen ska vara.

Labnivå – på den här nivån krävs specialutrustning och vldigt få vet om säkerhetsfunktionen.

Dolt – endast några få vet om säkerhetsfunktionen, och verktyg som t.ex. en avläsare krävs.

Semi-dold – på denna nivå vet oftast de involverade om säkerhetsfunktionen och de flesta kan kolla av.

Öppet – generell säkerhetsfunktion, och alla kan se och kolla säkerhetsfunktionen.

Mer om olika hot och hur man skyddar sig mot dem kan du läsa om i vårt white paper – ”hur du skyddar ditt varumärke mot förfalskningar”.

Hur skyddar man sitt varumärke mot förfalskningar?

manipuleringsetikett-700

På en marknad med allt större konkurrens om kunderna kan hot som förfalskning och produktmanipulering påverka hur varumärket uppfattas, och ge en falsk bild om dess kvalité. Det blir därför viktigt att känna till potentiella hot och hur de förekommer, samt vad man kan göra för att förhindra dem.

När det gäller etiketter och märkning finns det främst tre typer av hot;

  • produktmanipulering
  • förfalskning
  • avledning gråa marknader

Samtliga dessa hot kan ge stora förluster och förlorad kundlojalitet, med konsekvenser som skadat varumärke och förtroende. Slutkonsumenten kan drabbas av förhöjda kostnader.

Avledning gråa marknader, dvs. parallell olaglig import utanför normala distributionskanaler innebär t.ex. att produkter som landar på marknaden inte fungerar eller inte är utformade för den specifika marknaden. Det kan också handla om produkter som säljs utan rätt dokumentation som sedan leder till att konsumenterna inte vet vad de köper. En lösning på just detta problem är att försäkra konsumenterna om att det är en korrekt vara genom s.k. track and trace-lösningar.

Vad innebär de olika hoten mer konkret? Hur skyddar man sig mot dem, och vilka säkerhetsnivåer finns det för att verifiera äktheten? Mer om det här.

Varumärket speglas i ditt emballage och sättet du hanterar det på

alfalaval-775

Varumärkesoptimering inom emballage handlar inte bara om att profilera sina lådor eller tejp, utan det handlar lika mycket om hur man väljer att hantera emballaget i alla led.

Globala företag har en viktig och många gånger svår utmaning med att få alla marknader att agera på samma sätt. Packas varorna på samma sätt, ser de likadana ut när de når mottagaren oavsett land och är avsändaren tydlig för motaggaren?

Koncernen Alfa Laval, som är kund hos Boxon sedan många år, hade som utmaning att få till en global förpackningsstruktur med en tydlig enhetlighet. Boxon hjälpte koncernen att hitta lösningar som utgick från en gemensam struktur och varumärkesprofil som kan appliceras på de olika marknaderna.

Tidigare när varje enhet skötte sina egna emballagebeställningar samt designen av det framhävdes inte Alfa Lavals varumärke vilket resulterade i ett spretande sortiment. Med de nya lösningarna säkerställdes en enhetlig konstruktion samt bättre transportsäkerhet och kvalité.

Hela caset om Alfa Laval och vilka behov de hade samt hur Boxon bidrog kan du läsa om här.

Ditt emballage utsätts för exponering i flera led

labels

Emballaget är idag så mycket mer än ett omhöljande skydd. Emballaget har idag blivit en trend, ett intresse, en angelägenhet. Givetvis är emballagets primära uppgift att omsluta och skydda produkten men lika viktigt är det hur emballaget ser ut, hur miljövänligt det är och hur effektivt det är.

Det är en viktig aspekt att påminna om.

Köpupplevelsen påverkas i hög grad av emballagets skick till den mottagna produkten. Ett företag som tar emot gods från en leverantör lägger stor vikt på hur väl emballaget skyddar och säkrar godset under transporten. Ett annat företag som väntar leverans av exklusiva varor förväntar sig att emballaget speglar varorna och att det utstrålar exklusivitet precis som varorna. På samma sätt upplever en konsument som beställt varor på nätet en förhöjd nöjdhet när varorna levereras i en snygg förpackning.

Förutom att emballaget ger kundnöjdhet ger det också flera möjligheter för sändaren. Varor som skickas från olika webshopar exponeras i flera led innan och när de når mottagaren. Förpackningar som exponeras i butiken måste konkurrera med flertalet andra varumärken.

Flasketiketter är ett annat exempel, där ny teknik ger än mer möjligheter för företagen att sticka ut på hyllan. Det handlar om att våga sticka ut, våga synas och våga ta plats. En exklusiv förpackning säljer mer, den gör att fler minns ditt varumärke och ger en nöjdare kund. En etikett med nödvändig information samtidigt som den är säljande och snygg kan vara avgörande för lönsamheten.

Emballaget, och etiketten, är mer än ett skyddande hölje och en informationslapp. Rätt emballage och en genomtänkt etikett är det som kan avgöra om kunden väljer just dina produkter.

Sommar i bloggen

header-sommar-2016-sv

BoxonBloggen tar nu semester i några veckor men är tillbaka i höst igen.

Under hela sommaren publicerar vi tips och råd kring förpackningar, märkning och etiketter i vårt My News Desk konto. Följ oss gärna eller håll utkik i våra sociala kanaler där vi länkar till artiklarna.

Boxon önskar alla sina läsare en skön sommar och härlig semester!

Nära samarbete gör oss starka

På Boxon är nära samarbeten ”över gränserna” mellan olika affärsområden viktiga för att kunna ta fram de bästa lösningarna för kunden. I vårt senaste nummer av UNBOXED berättar Frederick Trip och Daniel Wahrburg, båda säljare på Boxon Systems respektive Boxon Pak, om fördelarna med att samarbeta över gränserna.

”När kunden är öppen för att utöka samarbetet är det enkelt för mig att snabbt ordna ett möte med ansvarig säljare inom det andra området, och på så vis kan vi snabbt och enkelt presentera förslag, ta fram prover etc. för kunden. Vi blir grymt starka i detta samarbete”, säger Frederick Trip.

Daniel håller med och säger;

Att utnyttja kompetensen genom alla våra affärsområden gör oss starka ute hos kund, inte minst för ett ökat förtroende utan också för att kunden ser oss som en helhetsleverantör.

I UNBOXED kan du läsa om hur Frederick och Daniel hjälpt Baldwin Jimek att reducera sina kostnader. Ta del av numret här.

frederick-daniel

Miljonbesparing med Boxon China

Teaser:

När företaget Datacolor introducerade fyra nya produkter på marknaden ökade transport- och förpackningskostnaderna samt deras flygfrakter. Boxon (Packaging) Shanghai gjorde då en grundlig analys av förpackningsflödet och tog därefter fram ett förslag. Med hjälp av designskisser, prover och tester kunde en ny lösning presenteras för Datacolor.

unboxed-2016Hela caset kan ni läsa i vår kundtidning UNBOXED som utkommer digitalt nästa vecka. Registrera dig som prenumerant här.