Digitaltryck driver utvecklingen framåt

Lotta-samuelson-500Dagens bloggare: Lotta Samuelsson, VD Boxon Systems

Den digitala trycktekniken är den som i stort driver den grafiska utvecklingen framåt.  Flera kunder, som varumärkesägare och producenter, upptäcker möjligheter och fördelar som digitalt tryck kan bidra med.

Unik och enkel information som variabla streckkoder.

Det blir enklare och mer flexibelt att förändra sin layout, då man för mindre serier kan undvika kostsamma investeringar som exempelvis klichéer.

Detta skapar möjligheter för mer kreativa lösningar som bidrar till att profilera varumärket. Kunderna får alltså fler möjligheter att ”synas”. Den digitala tekniken innebär också snabbare ledtider då inställningstiderna oftare är betydligt kortare jämfört med den konventionella tekniken.

Generellt så kan man i branschen se att upplagor går ner, kunder är mer förändringsbenägna och det finns ibland en ovilja i att ”bygga för stora” lager. Detta talar mycket för den digitala tekniken.

Det skall också tilläggas att vi som arbetar med ”digitaloffset” jobbar med en tryckkvalitet som är optimal för samtliga kundönskemål. Tryckresultatet är svårslaget.

Självklart kommer den digitala tekniken att ta mer marknadsandelar från den konventionella, men det tål att påpekas att det är kombinationen – hur man på bästa sätt utnyttjar dessa båda tekniker- som skapar en optimal och framgångsrik organisation.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s