Emballageutvecklingen drivs utifrån tillverkningsprocessen

tobias-volvoEn viktig avdelning inom Boxon Koncernen är Boxon Tech med Tobias Rasmusson i spetsen. Boxon Techs concept bygger på att ta fram formsprutade plastemballage för motordelar, och kunderna är ledande fordonstillverkare i Europa. Nedan kan du läsa om hur vi jobbar med Volvo Cars i Skövde.

Volvo Cars motofabrik i Skövde är en av världens mest automatiserade motofabriker. De senaste åren har Volvo utvecklat och investerat i deras senaste modell av motor: VEA (Volvo Engine Architecture). För att tillgodose marknaden drivs emballageutvecklingen utifrån tillverkningsprocessen. Ca. 2 år före produktionsstart av ett nytt motorprogram startar normallt också utvecklingen av förpackningskonceptet för varje enskild motorkomponent.

Boxon Tech – ett affärsområde inom Boxon som fokuserar på unika förpackningslösningar mot ledande fordonstillverkare i Europa – har varit delaktiga i framtagandet av emballaget för den nya VEA-motorn.

Tobias Rasmusson, General manager för Boxon Tech, har genom detta projekt fått möjlighet att arbeta utifrån helt nya förutsättningar och med betydligt fler komponenter.

“Det är extra kul att vi fått möjlighet att ta fram så pass många lösningar som utmanar den mer traditionella förpackningsstandarden. Särskilt med tanke på Volvo Cars senaste motorprogram som verkligen står för teknik i framkant parallellt med högt miljötänk.”

Läs hela caset om Volvo Cars här.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s