Olika etikettmaterial på olika ytor

vianor-dack

Varje etikettapplikation är unik. Beroende på vilket underlag etiketter ska sitta på, vilken miljö den ska vistas i och vilket syfte etiketten har, tas olika typer av etiketter fram.

› Ladda ner: Checklistan vid etikettbeställning

Etiketter för kemikalier t.ex. har ofta krav på sig att vara läsbara under produktens hela livslängd, vilket ställer hårda krav på etikettmaterialet. Papperskvalitén behöver klara UV-ljus, fysiska nötningar, vatten och vind. På samma sätt måste trycket på etiketten klara alla hårda krav.

För etiketter i tuffa miljöer, t.ex. i bilverkstäder där etiketten utsetts för damm, smuts och olja, krävs speciallim för att etiketten ska sitta kvar på däcken så länge som möjligt. Det är något som Vianor känner väl till.

Case: Etiketter för tuffa miljöer

I butiksmiljöer med reflekterande ljus från lysrör och där flaskorna på hyllan försöker sticka ut med sin etikett, ställs krav på en grafisk ton som både reflekterar ljuset väl men också fungerar med flaskans innehåll.

Det är mycket att tänka på, och ju mer man kan desto fler möjligheter ser man.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s