Trestegsprocessen

etikett1

De ökade kraven, både lagkrav och från återförsäljare, gör att märkningen blir en viktig fråga för tillverkare som vill skydda sin verksamhet från dyra märkningsfel eller oläsliga streckkoder. Det gäller att välja den lösning som passar din applikation bäst.

Genom att se till vilka krav man har gällande applikation och streckkod kommer man en bit på vägen i sitt val. Det är dessa två krav som avgör vilken teknik som är den bästa för just din produkt.

Det finns olika kriterier som man bör gå igenom för att äverväga den ena tekniken framför den andra; överväg t.ex. print & apply om ytan är icke-porös eller blank, överväg bläckstråleskrift om utskrifterna bland annat är av enklare karaktär.

whitepaper-markningsmetodI vårt white paper går vi igenom hela trestegsprocessen för att hjälpa dig avgöra vilket alternativ som är mest lämpligt för din produktion. Vi undersöker också mer i detalj de olika teknikerna.

White Paper – Så väljer du rätt metod för din märkning

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s