Begreppen Serialisering och Aggregering

boxpharma

Serlialisering och aggregering är inte de mest lättaste begreppen att förstå. Dock belyser de ett viktigt problem och hur man undviker. I detta blogginlägg reder vi ut begreppen!

Serialisering

Vi har tidigare skrivit om krav på ”track and trace” för att motverka förfalskningar inom läkemedel. För att få bukt på problematiken har man samordnat nätverk mellan länder för att stoppa produktion, handel och försäljning av förfalskade läkemedel runt om i världen. Tidsplan och regelverk kan skilja sig mellan olika länder, men vissa likheter finns. Där varje förpackningen ska märkas med ett unikt nummer är en sådan likhet. Dock kan kravet på vad märkningskoden ska innehålla avvika mellan olika marknader. En sådan märkning kallas serialisering.

Aggregering

På vissa marknader tar man märkningen ytterligare ett steg och kräver att även transportförpackningen märks med en kod. Denna kod/märkning ska visa vilka enheter som förpackningen innehåller – aggregering.

Manipulationshinder visar att förpackningen är obruten och intakt.

Varje serialiersingskod ska bli sökbar och verifieringsbar mot en central databas. Det möjliggör för myndigheter, återförsäljare och/eller slutkund att kontrollera att läkemedlet är korrekt och säkert. Denna verifiering sker via en central databas som varje land ska ansluta sig till. För länder i Europa administreras databasen av European Stakeholder Model – EMS.

spot-forfalskningarMer om detta och hur du mer konkret undviker förfalskningar kan du läsa om i vårt White Paper Serialisering och Aggregring – märkningskrav för att förhindra förfalskningar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s