Nya avgifter på plast från Oktober 2020

Från FTI kommer nu information om justering för FTI-avgiften på plast. Förpackningsavgifterna (miljöavgifter) för plastförpackningar höjs per den 1 oktober 2020, från 2,78 SEK/kg till 4,42 SEK/kg.

Hur påverkar detta er?  Hur många kilo plast hanterar ni per månad? Vill ni veta mer om det detta? Läs detaljer på FTI’s hemsida.

Boxon är en innovativ affärspartner som gör förpackningskonceptet till en strategisk värdeskapare. Därför hjälper vi dig som kund med att hålla nere kostnaden och påverkan på miljön. 

Hållbarhet

Genom att välja vårt sortiment av sträckfilm, med goda försträcknings-egenskaper, kan du minska både din kostnad och slå ett slag för vår miljö. 

Boxon sträckfilm Reborn

Boxon har produkter med hög halt av återvunnet material men även produkter baserade på tallolja som är 100% koldioxidneutral. Läs mer om Reborn här.

”Tallolja är en biprodukt från pappersindustrin som tidigare bara eldats upp. Eftersom vi nu producerar återvinningsbar plast av denna, så hindrar vi den bundna koldioxiden att frisläppas” 

Vi erbjuder även sträckfilmer i reducerad tjocklek med goda egenskaper som kan likställas vid traditionell tjocklek. Boka ett sträckfilmstest för att avgöra vilka besparingar ni kan göra. 

Dessa produkter i kombination med vårt sortiment på maskiner, ger inte bara en positiv miljöpåverkan utan även en förpackning med god hållfasthet – en riktigt bra lösning helt enkelt. Nu har vi en kampanj med fokus på sträckfilmsmaskiner. Läs mer här.

————————————————————–—————————————————-
Kundcase (sträckfilm) 
Nedan presenterar vi exempel på hur ni kan spara pengar och minska er miljöpåverkan.

Befintligt material: 20my – Årsförbrukning; 20 000 kg – Pris/kg: 22,30 
Årskostnad: 446 000 kr  – Miljöpåverkan: 46 000 kg CO2 belastning/ år
FTI-avgift: 88 400 SEK (4,42 SEK/kg) 

Ändra till:

Boxon sträckfilm: 15my – Årsförbrukning: 15 000 kg – Pris/kg: 22,30 
Årskostnad: 334 500 SEK – Miljöpåverkan: 34 500kg CO2 belastning/ år 
FTI-avgift: 66 300 SEK (4,42 SEK/kg) 

Summering: 
Besparing kostnad: 111 500 SEK 
Besparing miljö: 11 500kg CO2 belastning/ år eller -25% 
Besparing FTI-avgift: 22 100 SEK eller -25% 

Eller ändra till:

Boxon sträckfilm Reborn: 15my – Årsförbrukning: 15 000kg  – Pris/kg: 39,60 
Årskostnad: 679 500 SEK  – Miljöpåverkan: 26 450kg CO2 belastning/ år 
FTI-avgift: 66 300 SEK (4,42 SEK/kg) 

Summering:  
Ökad kostnad: 148 000 SEK 
Besparing miljö: 19 550kg CO2 belastning/ år eller – 43% 
Besparing FTI-avgift: 22 100 SEK eller -25% 

Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

Materialslag som påverkas av höjningen:

Plastförpackningar, dvs alla polymerbaserade förpackningar inklusive förpackningar av cellofan, majsstärkelse och andra plastliknande material.

Verksamhetsförpackningar, dvs förpackningar som sorteras för materialåtervinning av företag, industri eller annan verksamhet. 

Serviceförpackningar, dvs förpackningar som i huvudsak fylls i butik, på restaurang eller liknande.

Odlarförpackningar, dvs förpackningar som till väsentlig del används för obearbetade produkter från jordbruk, trädgårdsnäring och liknande.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s