Förbättrad kvalitetssäkring och reducerat resursbehov

leverantor-apple

Något som vi på Boxon ofta arbetar med är leverantörs- och artikeloptimering. Du som kund har säkert hört oss nämna och föreslå detta och du som inte är kund hos oss ännu har säkert uppmärksammat att detta är något vi ofta nämner.

Det låter inte jättespännande men i verkligheten kan det göra enorma skillnader. Framförallt på kostnadssidan och hur du fördelar resurser i företaget. Att jobba med leverantörsoptimering har många fördelar, t.ex. ger det förbättrad kvalitetssäkring, ökade besparingar och reducerat resursbehov.

Mediq är en kund till Boxon som för över 100 år sedan startade ett inköpskooperativ med syfte att skydda allmänheten från otillåten försäljning av läkemedel. Idag är Mediq en ledande leverantör av sjukvårdsmaterial och medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvård.

Boxon har fått vara med att hjälpa Mediq till ett mer kostnadseffektivt flöde, genom att vi efter genomförd upphandling kunde minimera antalet befintliga emballageleverantörer för deras skandinaviska marknad. Detta ledde till stora kostnadsbesparingar och ett enklare beställningsförfarande. Läs hela caset här.

Om du själv vill testa vilka besparingar en leverantörsoptimering hade gjort för dig, i din organisation, kan du använda vår kalkyl där vi räknar på kostnader för kundbesök, orderläggning och fakturahantering samt inleveranser. Du skriver själv in dina uppgifter, och kan direkt se kostnadsdifferenserna genom att minska antalet leverantörer.

Prepress – ditt varumärkes ansikte utåt

boxon-prepress.jpgAlla känner vi vikten av att göra ett gott första intryck. En etikett som lyfter ditt varumärke blir allt viktigare. Vår prepressavldening har fokus på precis detta.

mattias-2Vi har träffat Mattias som arbetar på avdelningen för att få komma in bakom kulisserna och se hur de arbetar.

Hur går det till från början när ni ska ta fram en kundunik etikett?

– Första kontakten är oftast via mail eller telefonsamtal direkt till oss, via kundsupport eller säljare. När vi kopplas in diskuterar vi med kunden kring färg, form och vad de vill ha för typ av information på etiketten. I det här läget gör vi också oftast en råskiss och en uppskattning av kostnaden.

etikettdesign-ide

Vilken info vill ni ha från kunden?

– Efter en första diskussion tar vi på prepressavdelningen fram ett förslag. I det här läget brukar kunden skicka sin logga till oss och även en grafisk profil om de har en sådan. Allt liknande material underlättar för oss då vår uppgift är att få en känsla för vad varumärket står för och hur vår kund vill att det ska förmedlas vidare till deras kunder.

Vår uppgift är att få en känsla för vad varumärket står för.

De sista stegen – innan all är klart – hur ser det ut? 

– Vi skickar ett förslag till kunden som kollar om etiketten ser ut som de vill eller om det behövs göras ändringar. När korrekturet är godkänt lägger vi in en order och ser till att färgerna överensstämmer med korrekturet. Det är extra viktigt att få till rätt färg och på vår avdelning har vi kunskapen om hur olika etikettmaterial tar upp och återger färger när de går genom olika tryckpressar.

digital-etiketter.jpg

Tack Mattias, nu har vi full koll på hur det går till att addera värde genom etiketter som tydliga budbärare på våra kunders produkter!

Ta en titt på vår film som illustrerar detta, eller läs mer om hur vi kan hjälpa dig!

Hur ett tjänsetutbud till produktsortiment kan bidra till ökad kundnytta

Olika företag har olika behov av åtgärder. När vi uppfyller ett behov hos en kund kan det vara alltifrån att vi levererar en standardprodukt eller en kundunik produkt till en helhetslösning. Men ibland räcker inte enbart de fysiska produkterna, för att få en effektiv process eller ett optimerat flöde.

Utifrån detta har vi utvecklat ett tjänsteerbjudande som vi ser ger nytta och bidrar till effektivitet ute hos våra kunder. Under våren har vi tagit detta ett steg vidare, och paketerat våra tjänster utifrån behoven hos kunderna. Så hur sker detta i praktiken? Låt oss ta några exempel i praktiken.

boxon-design-konstruction

Kapitalbindning, försäkringspremier, värdeminskning – allt kan kopplas till egen lagerhållning. Lägg till inventering, inkurans, personal, lageryta och utrustning och kostnaderna rusar i höjden. När du lägger din lagerhållning i Boxons händer spar du inte bara kostnader; du förbättrar likviditeten, får ett bevakat lager och hög tillgänglighet. Dessutom blir det lättare för oss att utveckla och förbättra ditt emballage.

Att värna om sitt varumärke är viktigt för alla företag. En paketerad vara som når kund kan alltså inte se ut hur som helst. Vilken leverantör skulle du själv välja, om du fick två produktleveranser varav den ena var snyggt och professionellt paketerad medan den andra var ogenomtänkt och där produkterna låg huller om buller i paketet?

Med Boxons packinstruktioner och utbildningar ser vi till att alla siter, oavsett var i världen de befinner sig, vet hur de ska packa dina varor för att de ska se lika dana ut överallt. Detta säkerställer inte bara en enhetlig packning, utan minimerar också godsskador och förseningar samt effektiviserar packprocessen.

På tal om varumärke – efterfrågan på unika och kundanpassade förpackningar och etiketter ökar. Med optimala lösningar sänks kostnaderna. Trenden är tydlig, orsakerna är många. Och kundstyrd etiketthantering, är det möjligt? Ja, med Boxons molnbaserade orderplattform kan du som kund spara tid, sänka kostnader och öka säkerheten.

En effektivare process eller ett optimerat flöde – vi adderar värde med våra tjänster, produkter och medarbetare.

Nya maxmått ökar servicegraden

Det transporteras miljontals varubrev varje år varav ca hälften är större än måtten för en modern fastighetsbox. Detta innebär att mottagaren i allt större grad blir aviserade om att hämta sitt ”brev” via ett ombud. Servicen upplevs som negativ av en stor del av både avsändare och mottagare.

varubrev

Ett paket kan vara lätt med samtidigt stort. Sådana paket tar plats i bilen, och är resurskrävande att hantera.

Den 1 maj 2018 kommer måtten på varubrev att anpassas* efter storleken på fastighetsboxar, vilket leder till att mottagaren enkelt kan lyfta ut sina varor ur fastighetsboxen utan att de skadas. Detta ökar servicegraden för både avsändaren och mottagaren.

Förändringen från den 1 maj 2018 gäller för både inrikes- och utrikesbrev. Maximalt tillåten vikt bibehålls. Emballaget kan självklart vara mindre än maxmåttet. Ofta blir det då också billigare eftersom det går åt mindre utfyllnadsmaterial.

I vår webshop kan du antingen se samtliga förpackningar på en och samma sida som klarra de nya yttermåtten, https://www.boxondirect.se/forpackningar/varubrev, eller så kan du välja Varubrev i filtreringen i vänster kolumn när du är inne på någon annan sida för att få fram de artiklar som klarar de nya måtten.

 

*Hämtat från Postnords hemsida

 

Mjukvaruintegration med Boozt Fashions system

Boozt Fashion är sedan 2007 en av Nordens största e-handelsiter inom kläder och mode. Sedan 2013 har Boxon haft ett partnerskap med Boozt gällande förpackningslösningar. Under 2017 tog vi steget ett snäpp längre och implementerade en helhetslösning där våra maskiner, transportbanor och mjukvaruprogram kopplades samman med Boozt’s system för ordermottagning och utleverans. Boozt blev således Boxons första automationprojekt.

Hela caset samt en video om lösningen kan du se här

img_3779-red.jpg

När det gäller mjukvarudelen har vi skapat en lösning som hanterar adressutskrifter, vägning, sortering av emballage etc – Boxon SoftCode. Lösningen innebär att hela förpackningsflödet (packning, sortering etc) kan hanteras i en och samma lösning  istället för en lösning för varje förpackningsstation. För Boozt’s del effektiviserades förpackningsflödet betydligt genom att man kunde styra hela flödet från en central server.

Att undvika onädiga etikettbyten

Genom att använda en och samma etikettstorlek för transportmärkningen kan man hantera utskriften med en och samma printer, vilket innebär att man slipper onödiga etikettbyten. SortCode anpassar layouten som ska skrivas ut utifrån alla de speciella krav på layouter som varje enskilt transportbolag har. Till hjälp för design och layout används välkända mjukvaror för etikettutskrift. På så sätt blir det enkelt att lägga till nya transportbolag då det är lätt att designa nya layouter efter varierande önskemål.

Ordrar från Boozt sänds till SortCodes databas

Varje order som Boozt tar emot i sin orderplattform sänds till SortCodes databas. Där väntar adressinformationen tills operatören har packat ordern och ordernumret scannas av i transportörlinjen vid packmaskinen. Adressetiketten skrivs då automatiskt ut och placeras på paketet. Detta kan ske så snabbt som inom sekunder efter mottagandet av ordern.

När ordern är packad vägs varje paket och sänds till SortCodedatabasen för kontroll. Där loggas det mot paketets ordernummer och man får en bekräftelse på att allt som är beställt också finns i paketet, eventuella avvikelser spåras direkt.

Boozt-scanningSpårning och kontroll

Transportörerna får sina paket i vagnar och sorteringen av respektive paket sker automatiskt, genom att de unika streckkoderna scannas. En sorteringskod sänds till transportbanan från SortCode. När det gäller återrapporteringen sparas all data med transportör, vikt och tider. Det är därför möjligt att få fram en rapport med dessa data för att spåra gods och tider. Information som också kan användas för statistik och kontroll.

Boxon Automation öppnar en värld av nya möjligheter. Vill du veta mer så berättar vi gärna om möjligheterna. Läs mer eller kontakta oss direkt.

 

Med märkning förenklas hanteringen av transportenheten

markning-transportenheter

För dig som packar och skickar iväg saker, oavsett om det är en pall, ett paket eller något annat är det viktigt att märka upp transportenheten. Med märkning förenklas hanteringen av transportenheten och den blir lätt att spåra.

En märkning av transportenheter skapas i flera steg.

Först måste du skapa SSCC, som används för att numrera logistiska enheter med unika kollinummer och streckkoder. Detta gör man genom men kombination av löpnummer och företagsprefixet hos GS1.

Nästa steg är att skapa själva transportetiketten, palletiketten och streckkoden.

Steg 3 är att skriva ut etiketterna och se till att utskriften blir väl synlig samt klarar tuffa miljöer.

Sista steget är placeringen av etiketten, där det är viktigt att tänka på vissa aspekter.

Läs hela guiden och få full koll på hur du skapar en märkning av din transportenhet.

 

Stora tidsbesparingar med rätt godsinnehållsmärkning

Det brukar finnas många olika varianter när det gäller innehållsmärkning av gods. Allt ifrån förtryckta kartonger till information i oläslig handstil. Något som leder till att man på mottagande lagercentral måste öppna, kolla och märka om. Det i sin tur skapar en massa extraarbete och är oerhört tidsödande och ineffektivt.

godsinnehallsmarkning.jpg

Tänk istället om allt gods kunde vara klart och tydligt märkt redan när det kommer till ditt lager! På så sätt kunde du placera godset direkt på rätt plats i lagret för att sedan snabbt kunna få ut det till kund, vilket skulle spara en massa tid som du annars behövt lägga på att kontrollera och märka om.

Internettjänst som effektiviserar

På Boxon erbjuder vi en internetbaserad tjänst (Baghera) som åstadkommer just detta. Tjänsten fungerar som en utskrifts- och beställningsplattform som används av dina leverantörer. Var än leverantören befinner sig kommer utseendet på godsinnehållsmärkningen vara detsamma när det kommer till ert centrallager. Hur själva etiketten ska se ut bestämmer ni och färdigställs centralt av er.

Vi ser till att allt fungerar med inlogg, design och utskrift, och vi hjälper er att utforma etiketten helt efter era önskemål. Vår helpdesk hjälper till med installation och driftsfrågor för att skapa en lösning som fungerar oavsett om era leverantörer finns i Sverige eller någon annanstans i världen.

Oavsett vilken printer eller hårdvara som används ser etiketten alltid ut på det sätt ni bestämt och streckkoderna fungerar vid ankomst på centrallagret. Vi hanterar alla standarder, såsom EAN 128, Odette etc.

Med vår onlinebaserade tjänst för godsinnehållsmärkning kan inkommande gods placeras direkt på rätt plats på lagret. L’Oréal är en av Boxons största kunder till denna tjänst. Läs mer om caset här.

Om du vill ha tips på fler sätt att effektivisera sin hantering för att få ett effektivt flöde på lagret – kolla här.