New CEO to Boxon Group

PRESSRELEASE, 9th of February 2021

We are pleased to announce that Christer Rapp has been appointed as new CEO at Boxon Group. Christer started 1st of February and come most recently from Windoor/Sunparadise where he with great success worked as CEO for the Nordic companies.

I am very proud to present Christer Rapp as our new CEO. With his high level of competence and long experience of running and developing companies, Christer has the right profile to make Boxon the most innovative business partner in the packaging industry. Boxon has high growth in the seven markets in which we are established, and we look very positively to the future. We will continue to build Boxon with a clear foundation in our values and corporate culture. Christer adds competence and experience that becomes valuable for Boxon and our customers.”, says Anders Yllfors, resigned CEO of Boxon.

Christer Rapp has previously held senior positions in other major companies such as Lindab, Ahlsell and most recently as CEO of Windoor / Sunparadise, where he was involved in accomplishing a successful strategic implementation. In previous companies, the main focus has been on developing and refining well-functioning operations to perform even better.

It feels very good to join a value-driven and international company like Boxon. We have great opportunities to broaden our customer offer and continue to work with complete solutions to add more value to our customers. Of course, we will also continue our work on the CSR strategy to ensure that we can offer the most sustainable products and solutions on the market. I look forward to further develop Boxon together with our employees, customers and partners around the world“, says Christer Rapp, new CEO of Boxon.

Anders Yllfors resign as CEO and will continue to serve as Chairman of the Board, which creates good continuity.

For more information:

Anders Yllfors, Chairman of the Board
anders.yllfors@boxon.com, +46 70606 8771

Christer Rapp, CEO
christer.rapp@boxon.com, +46 70190 1288

50 used PET bottles make one Big Bag

Boxon converts PET bottles from Indonesia into new big bags. In this
way, we help to reduce local plastic waste and to prevent marine pollution. After use, the Recycling PET Big Bag can be recycled again.

In times of climate change and polluted oceans, it is clear that we have to react. At Boxon, we permanently work on creating the world’s most intelligent and sustainable packaging solutions – that includes products with regard to environmental aspects. Today Boxon offers different solutions with an improved environmental footprint. And with Big Bags made from recycled PET bottles from Indonesia we now take the next step.

The used PET bottles are collected from landfill sites and by individuals, who deliver it to one of the several collection points in Indonesia. At least 10% of the materials are marine litter, originating from beaches and coastal areas. 25 bottles are needed to produce 1 kg of woven recycling PET. This means, that 50 PET bottles are used for the production of an average 2 kg- Big Bag.

Same quality standards, improved environmental footprint

In terms of quality, no compromises have to be made. The same high quality standards are set for the R-PET Big Bags as for the FIBC made of polypropylene. Boxon customers benefit from flexible customization options and a big bag that is optimally adapted to their goods.

While there are no concerns in terms of quality, the positive benefits for the environment are numerous:

• Prevention of marine pollution
• Effective re-usage of PET bottles
• Less ressource input
• Up to 25 % less CO2 emissions

All steps from sorting and cleaning the bottles to processing and the production of Big Bags take place in the same facility, which means short ways and no re-transport or re-packaging. PET can be recycled and reprocessed multiple times without loss of properties. This makes it a
very circular plastic if discarded correctly.

Boxon customers can check with us how the R-PET Big Bags can be integrated into their supply chain. It has never been so easy to improve a packaging’s environmental footprint!

Learn more about Big Bags from recycled PET bottles

Direkt på plats – exakt rätt mängd

Skrymmande transporter, överflödigt material och svinn – känns det igen? Problem som är både kostnadsdrivande och har en negativ påverkan på miljön. Det är inte alltid kostnadseffektiva lösningar går hand i hand med korrekt miljötänk, men ibland sammanstrålar de.

Att tillverka emballaget på plats är ett alternativ som börjar få genomslag allt mer. Fler kunder upptäcker fördelarna med att på plats, i exakt rätt mängd och i rätt tid, producera sitt eget emballage.

Det klassiska exemplet är bubbelfolien. Att transportera detta skrymmande material som till mesta delen består av luft, är både dåligt för miljön och för plånboken. Istället kan man väldigt enkelt tillverka sin egna bubblor på plats och undvika dyr hantering.

Det finns flera exempel på material som man kan tillverka själv istället för att transportera. I möten med kunder försöker vi alltid lyfta detta, och visa på vilka maskiner som passar för olika behov.

nextmode25

Det absolut senaste inom detta område är BoxOnDemand. En förpackningsmaskin som ger möjlighet att välja mellan en mängd olika lådkonstruktioner, baserat på den internationella FEFCO-standarden. BOD-systemet producerar sedan lådorna en i taget eller flera samtidigt, där varje låda är anpassad utifrån kundens specifika order. Smidigt, kostnadseffektivt och miljömedvetet.

I vårt senaste nummer av UNBOXED visar vi flera exempel på hur vi jobbar miljömedvetet på Boxon.

Co2-utsläppet ska minska

miljobild

På Boxon är vi måna om att välja råvaror som är miljövänliga och skonsamma. Genom miljöplaner och systematiskt arbete uppnås ständiga förbättringar i dessa avseenden.

Vi ansluter oss till ett synsätt som leder till långsiktigt hållbar utveckling. Det innebär att vi strävar efter hög effektivitet i användning av energi och naturresurser, gynnar system för åter-användning och återvinning av material och energi samt förebygger och begränsar förorening av miljön. Vi ser lagregler som minimikrav.

Under de senaste tre åren har vi stärkt vårt fokus ytterligare kring Co2-utsläpp. I snitt har vi släppt ut ca 7 miljoner ton Co2 per år baserat på hur mycket sträckfilm vi köper in. Vårt mål för 2017 är att minska Co2-utsläppet med 500 000 ton, något som alla nu på Boxon strävar efter. Vi erbjuder tunnare, bättre och mer miljövänligare sträckfilmer, som inte bara sparar C02-utsläpp utan också reducerar förbrukningskostnaden för kund. En win-win.

mikael-jMikael Jonsson, plast- och sträckfilmsexpert på Boxon, jobbar ständigt med att hitta råvaror som är skonsamma mot miljön.

– Som vi alla vet och vill så måste miljön prioriteras och detta har nu anammats ordentligt av råvaruproducenter och maskintillverkare runt om i världen. Resultatet av långt och hårt arbete från oss alla inblandade ger nu frukt genom tunnare filmer som vi kan erbjuda våra kunder.

I kombination med detta har fokus också varit att laststabilisera på pall. Den nya sträckfilmen är alltså både skonsam mot miljön och anpassad för bättre lastsäkring av gods på pall.

Vill du hjälpa oss att minska Co2-utsläppet? Läs mer här om hur du kan göra globen grönare.

Vi vill göra globen grönare

Definitionsmässigt finns stora likheter mellan förpackning och miljö. Miljön är det som omger oss och en förpackning har till uppgift att just omge någonting. Ändå utgör förpackningar generellt sett ett miljöproblem. Därför är vi på Boxon oerhört fokuserade på ett målmedvetet miljöarbete. Ett arbete som spänner över produkternas hela livscykel – från leverantör till slutanvändare.

globes

Vi vill nu att du som kund hjälper oss att göra vår jordglob grönare genom att minska Co2-utsläppet och välja råvaror som är skonsamma mot miljön. Under 2017 ska vi minska vårt Co2-utsläpp med 500 000 ton, och detta är möjligt genom att vi erbjuder våra kunder en tunnare, bättre och mer miljövänlig sträckfilm.

Från och med nu och ca 3 månader fram kommer vi mäta hur mycket vi sparar i Co2-utsläpp genom att våra kunder byter sträckfilm. Vi kommer illustrera detta med jämna mellanrum, och vårt mål är att när april månad är slut ska vår glob vara grön och fin. Då ska vi ha minskat vårt C02-utsläpp med 170 000 ton för att hålla oss på årsmålet.

Antar du vår utmaning? Var med och bidra till en grönare glob ›

Lagom är bäst

stotdampande

Varför frakta onödigt emballage, när du kan göra det på plats, i exakt den mängd du behöver. Både miljön och din verksamhet tjänar på det.

Fler företag börjar se fördelarna med att ha produktion av stötdämpande material på plats hos sig. Mängden utfyllnad, bubblor eller papper som behövs kan anpassas lättare och spill minimeras. Dessutom undviker man att transportera luft och material som påverkar miljön negativt.

Att skydda för mycket kostar bara pengar och är inte bra ur ett miljöperspektiv.
Lagom är bäst.

De system vi erbjuder är anpassade för liten, mellan och stor förbrukning. De hanterar också olika behov, dvs. om du behöver utfyllnad, stötdämpning eller inslagning. För att göra det enkelt för dig att förstå vilka system som passar för vilket behov och vilken mängd förbrukning har vi tagit fram en matris. Överskådlig och tydlig!

› Matris: Rätt system för rätt behov och förbrukning

Hur fungerar systemen?

fillpak-ttFillpak systemen lämpar sig för både små och stora volymer. De kompakta maskinerna omvandlar kraftpapper till stjärnformade papperslängder som används som utfyllnadsmaterial i förpackningar.

Maskinen kan ställas in i höjd och huvudet kan lutas, vilket hjälper packaren att arbeta på det mest optimala sättet.

Med New Air I.B. Express gör man enkelt sin egen bubbelfolie på plats och vid behov. Maskinen kräver endast liten golvyta och fungerar bra i olika förpackningslinjer. Filmen är tillverkad av återvunnen plast.

Miljö & Maskiner

Att ha koll på hur du skyddar ditt gods korrekt och transportekonomiskt bidrar till bättre lönsamhet och reducerar reklamations- och fraktkostnader. Skador på godset kostar din verksamhet både tid och pengar, men givetvis drabbas din kund mest.

Boxon levereras ett antal olika stötdämpande systemlösningar, antingen pappers- eller plastbaserade beroende på behov. Flera av systemen är utmärkta lösningar anpassade för både små och stora produktioner.

› Se också: Behovs- och förbrukningsmatris

En utveckling vi ser inom detta område är att fler system och maskiner anpassas för den ergonomiska arbetsplatsen. Bordsmaskiner och bärbara lösningar kan placeras lättillgängligt och tar ofta minimalt med plats. Behovet de ska fylla är enkla; de ska vara lätta att använda, göra material snabbtillgängligt och fungera som ett utmärkt skydd.

Ett populärt system är New Air I.B. Express, en maskin som enkelt får plats såväl på arbetsbänken som i olika förpackningslinjer.Med denna maskin gör man enkelt sin bubbelfolie på plats och vid behov, vilket sparar värdefullt lagringsutrymme, minskar materialhantering och transportkostnader.

new-air-ib-express

Viktiga frågor kring CSR & miljö

miljoI senaste numret av Unboxed kunde man läsa om en av Boxons kunder, Tailor Store, som säljer skräddarsydda kläder och som valt att profilera sitt emballage som en del av marknadskommunikationen.

En annan viktig aspekt för Tailor Store är CSR frågor och miljön. Företaget strävar efter att minimera all negativ miljöpåverkan från verksamheten och deras produkter. Något som ställer krav på oss som leverantör men som vi själva också tycker att är viktigt.

Läs också: Tailor Store satsar på skräddarsytt, miljön och emballaget

Varje år summerar Tailor Store upp sitt “footprint” för hela året, dvs. hur mycket koldioxid som företaget genom alla möjliga aktiviteter släpper ut, och planterar motsvarande lika mycket träd på Sri Lanka. På så vis blir de 100% koldioxidneutrala vilket är viktigt för Tailor Store.

Företaget tar sig även an lokala samhällsengagemang där de hjälper lokala organisationer och mindre byar på Sri Lanka med att bygga upp skolor. I avtal med sina leverantörer av varor och tjänster är det viktigt att underleverantörer följer Tailor Store’s krav på sociala och miljömässiga mål, och alla leverantörer måste acceptera företagets Code of Conduct.

Läs också: Så jobbar Boxon med miljöfrågor

Så jobbar Boxon med miljöfrågor

En viktigt fråga som vi inom förpackningsbranschen och som många andra ofta står inför i sitt arbete är miljöaspekten. Både vid användandet av olika förpackningsmaterial samt vid transport av dessa vill man göra så lite negativ miljöpåverkan som möjligt. Detta är något vi jobbar med i varenda projekt med våra kunder och ett mindset som vi håller starkt vid.

miljopolicy

Boxon’s policy är att genom nya idéer och ständiga förbättringar minimera negativ inverkan på miljön. Detta kan innebära att vi t.ex. tar fram förslag på emballage som innebär färre olika typer av material, eller optimerade lösningar som minskar koldioxidutsläppet. Det kan t.ex. handla om hur vi på bästa sätt kan få plats med fler förpackningar på en och samma pall.

Genom att titta på konstruktionen av emballaget kan man reducera både den negativa miljöpåverkan men också spara kostnader. En genomtänkt förpackning som håller hela vägen till kund minimerar risken för returer pga av skador, vilket gör både miljön och plånboken en tjänst.

FSC-symbol

Samtliga av Boxon’s lådor är sedan en tid tillbaka försedda med FSC-symbol. Detta är en certifiering som innebär att man säkerställer att skogen växer och hanteras på ett ansvarsfullt sätt som främjar den biologiska mångfalden.

Miljöaspekten på Boxon beaktas genom hela produktionskedjan, vilket innebär att produktens beståndsdelar ska vara så miljöanpassade som möjligt.