Har du ett effektivt flöde på ditt lager?

effektivt-flode

Vid hantering av stora mängder gods är ett effektivt lagerflöde avgörande.Man behöver ta hänsyn till många parametrar såsom ergonomi, säkerhet, spårbarhet, lastsäkring, märkning, etc.

På Boxon hanterar vi dagligen en stor mängd gods och vet mycket väl att ett optimalt flöde är grundläggande för den dagliga hanteringen. och det finns flera sätt att effektivisera sin hantering.

1.Uppmärkning av lagerplatser

Streckkoder i kombination med tydlig klartext hjälper till att få kontroll och en nära hundraprocentig säkerhet.

2. Ergonomi vid packstationen

Anpassad och flexibel arbetsmiljö är avgörande för medarbetarnas välbefinnande. En arbetsplats som tar hänsyn till olika behov och förutsättningar är inte svårt att uppnå med rätt produkter.

3. Godsinnehållsmärkning

Enkelt förklarat betyder det att godset förses med en märkning som anger vad som finns inne i förpackningen utan att mottagaren behöver öppna för att kontrollera.

4. Sträckfilmning

Vid sträckfilmning av godset är det viktigt med rätt sträckfilmsmaskin, ett val som baseras på den volym av gods som hanteras. Ta del av vår guide om du behöver hjälp.

Vill du veta mer om hur du kan effektivisera ditt flöde? Här förklarar vi mer i en video och vi tar gärna en dialog med dig också.

E-handel & Logistic i fokus på STHLM E-Pack & Logistics

E-handel & Logistic i fokus på STHLM E-Pack & Logistics

Den 24 oktober öppnas dörrarna till STHLM E-Pack & Logistics som är Sveriges främsta mötesplats för företag som arbetar med förpackningar och logistik. Dagen erbjuder ny kunskap, inspiration och möjligheten att skapa nya viktiga kontakter. Boxon är en av huvudparterna och kommer finnas på plats under dagen.

Skiftet från inköp i butik till handel på nätet innehåller nya utmaningar och möjligheter för alla parter. Kundernas förväntningar förändras och det ställs helt nya krav på lösningar från handeln. E-handelsutvecklingen drivs av enkelhet, snabbhet och bekvämlighet, medan den optimala lösningen kan vara komplex.

Behoven skiljer sig efterhand som en verksamhet expanderar och kraven ökar. Som nystartat företag består de till största del av tillgängligt standardsortiment och att hålla nere kostnaderna. Emballage och logistikkostnad är parametrar som är av stor betydelse för den mindre och/eller nystartade verksamheten.

Men i takt med att man växer behöver man stärka sitt varumärke, ge kunden en upplevelse redan vid uppackningen och vårda relationen. Hur skapas wow-känsla vid hemleverans? Hur byggs kundlojalitet när kundmötet innebär några klick på nätet och därefter en paketleverans till bostad eller uthämtningsställe? Kan konsumentens förväntningar på omedelbar leverans gå hand i hand med ansvarsfulla förpackningslösningar och hållbarhetsmål?

Förpackning och logistik spelar en avgörande roll för att lyckas i det nya affärslandskapet. Detta är huvudämnet som diskuteras under dagen. I pausen har du möjlighet att komma förbi Boxon’s bord. Här finns representanter från oss som gärna pratar trender, nyheter, behov och lösningar utifrån förpackningsperspektivet och inte minst hur vi kan hjälp till med automatisering av förpackningsflödet.

Kontakta Boxon, genom att maila till info@boxon.com eller kontakta din säljare på Boxon, om du vill veta mer om detta event. Eventet arrangeras av tidningarna Packmarknaden och Transport Idag.