Mjukvaruintegration med Boozt Fashions system

Boozt Fashion är sedan 2007 en av Nordens största e-handelsiter inom kläder och mode. Sedan 2013 har Boxon haft ett partnerskap med Boozt gällande förpackningslösningar. Under 2017 tog vi steget ett snäpp längre och implementerade en helhetslösning där våra maskiner, transportbanor och mjukvaruprogram kopplades samman med Boozt’s system för ordermottagning och utleverans. Boozt blev således Boxons första automationprojekt.

Hela caset samt en video om lösningen kan du se här

img_3779-red.jpg

När det gäller mjukvarudelen har vi skapat en lösning som hanterar adressutskrifter, vägning, sortering av emballage etc – Boxon SoftCode. Lösningen innebär att hela förpackningsflödet (packning, sortering etc) kan hanteras i en och samma lösning  istället för en lösning för varje förpackningsstation. För Boozt’s del effektiviserades förpackningsflödet betydligt genom att man kunde styra hela flödet från en central server.

Att undvika onädiga etikettbyten

Genom att använda en och samma etikettstorlek för transportmärkningen kan man hantera utskriften med en och samma printer, vilket innebär att man slipper onödiga etikettbyten. SortCode anpassar layouten som ska skrivas ut utifrån alla de speciella krav på layouter som varje enskilt transportbolag har. Till hjälp för design och layout används välkända mjukvaror för etikettutskrift. På så sätt blir det enkelt att lägga till nya transportbolag då det är lätt att designa nya layouter efter varierande önskemål.

Ordrar från Boozt sänds till SortCodes databas

Varje order som Boozt tar emot i sin orderplattform sänds till SortCodes databas. Där väntar adressinformationen tills operatören har packat ordern och ordernumret scannas av i transportörlinjen vid packmaskinen. Adressetiketten skrivs då automatiskt ut och placeras på paketet. Detta kan ske så snabbt som inom sekunder efter mottagandet av ordern.

När ordern är packad vägs varje paket och sänds till SortCodedatabasen för kontroll. Där loggas det mot paketets ordernummer och man får en bekräftelse på att allt som är beställt också finns i paketet, eventuella avvikelser spåras direkt.

Boozt-scanningSpårning och kontroll

Transportörerna får sina paket i vagnar och sorteringen av respektive paket sker automatiskt, genom att de unika streckkoderna scannas. En sorteringskod sänds till transportbanan från SortCode. När det gäller återrapporteringen sparas all data med transportör, vikt och tider. Det är därför möjligt att få fram en rapport med dessa data för att spåra gods och tider. Information som också kan användas för statistik och kontroll.

Boxon Automation öppnar en värld av nya möjligheter. Vill du veta mer så berättar vi gärna om möjligheterna. Läs mer eller kontakta oss direkt.

 

Med märkning förenklas hanteringen av transportenheten

markning-transportenheter

För dig som packar och skickar iväg saker, oavsett om det är en pall, ett paket eller något annat är det viktigt att märka upp transportenheten. Med märkning förenklas hanteringen av transportenheten och den blir lätt att spåra.

En märkning av transportenheter skapas i flera steg.

Först måste du skapa SSCC, som används för att numrera logistiska enheter med unika kollinummer och streckkoder. Detta gör man genom men kombination av löpnummer och företagsprefixet hos GS1.

Nästa steg är att skapa själva transportetiketten, palletiketten och streckkoden.

Steg 3 är att skriva ut etiketterna och se till att utskriften blir väl synlig samt klarar tuffa miljöer.

Sista steget är placeringen av etiketten, där det är viktigt att tänka på vissa aspekter.

Läs hela guiden och få full koll på hur du skapar en märkning av din transportenhet.

 

Stora tidsbesparingar med rätt godsinnehållsmärkning

Det brukar finnas många olika varianter när det gäller innehållsmärkning av gods. Allt ifrån förtryckta kartonger till information i oläslig handstil. Något som leder till att man på mottagande lagercentral måste öppna, kolla och märka om. Det i sin tur skapar en massa extraarbete och är oerhört tidsödande och ineffektivt.

godsinnehallsmarkning.jpg

Tänk istället om allt gods kunde vara klart och tydligt märkt redan när det kommer till ditt lager! På så sätt kunde du placera godset direkt på rätt plats i lagret för att sedan snabbt kunna få ut det till kund, vilket skulle spara en massa tid som du annars behövt lägga på att kontrollera och märka om.

Internettjänst som effektiviserar

På Boxon erbjuder vi en internetbaserad tjänst (Baghera) som åstadkommer just detta. Tjänsten fungerar som en utskrifts- och beställningsplattform som används av dina leverantörer. Var än leverantören befinner sig kommer utseendet på godsinnehållsmärkningen vara detsamma när det kommer till ert centrallager. Hur själva etiketten ska se ut bestämmer ni och färdigställs centralt av er.

Vi ser till att allt fungerar med inlogg, design och utskrift, och vi hjälper er att utforma etiketten helt efter era önskemål. Vår helpdesk hjälper till med installation och driftsfrågor för att skapa en lösning som fungerar oavsett om era leverantörer finns i Sverige eller någon annanstans i världen.

Oavsett vilken printer eller hårdvara som används ser etiketten alltid ut på det sätt ni bestämt och streckkoderna fungerar vid ankomst på centrallagret. Vi hanterar alla standarder, såsom EAN 128, Odette etc.

Med vår onlinebaserade tjänst för godsinnehållsmärkning kan inkommande gods placeras direkt på rätt plats på lagret. L’Oréal är en av Boxons största kunder till denna tjänst. Läs mer om caset här.

Om du vill ha tips på fler sätt att effektivisera sin hantering för att få ett effektivt flöde på lagret – kolla här.

Har du ett effektivt flöde på ditt lager?

effektivt-flode

Vid hantering av stora mängder gods är ett effektivt lagerflöde avgörande.Man behöver ta hänsyn till många parametrar såsom ergonomi, säkerhet, spårbarhet, lastsäkring, märkning, etc.

På Boxon hanterar vi dagligen en stor mängd gods och vet mycket väl att ett optimalt flöde är grundläggande för den dagliga hanteringen. och det finns flera sätt att effektivisera sin hantering.

1.Uppmärkning av lagerplatser

Streckkoder i kombination med tydlig klartext hjälper till att få kontroll och en nära hundraprocentig säkerhet.

2. Ergonomi vid packstationen

Anpassad och flexibel arbetsmiljö är avgörande för medarbetarnas välbefinnande. En arbetsplats som tar hänsyn till olika behov och förutsättningar är inte svårt att uppnå med rätt produkter.

3. Godsinnehållsmärkning

Enkelt förklarat betyder det att godset förses med en märkning som anger vad som finns inne i förpackningen utan att mottagaren behöver öppna för att kontrollera.

4. Sträckfilmning

Vid sträckfilmning av godset är det viktigt med rätt sträckfilmsmaskin, ett val som baseras på den volym av gods som hanteras. Ta del av vår guide om du behöver hjälp.

Vill du veta mer om hur du kan effektivisera ditt flöde? Här förklarar vi mer i en video och vi tar gärna en dialog med dig också.

Begreppen Serialisering och Aggregering

boxpharma

Serlialisering och aggregering är inte de mest lättaste begreppen att förstå. Dock belyser de ett viktigt problem och hur man undviker. I detta blogginlägg reder vi ut begreppen!

Serialisering

Vi har tidigare skrivit om krav på ”track and trace” för att motverka förfalskningar inom läkemedel. För att få bukt på problematiken har man samordnat nätverk mellan länder för att stoppa produktion, handel och försäljning av förfalskade läkemedel runt om i världen. Tidsplan och regelverk kan skilja sig mellan olika länder, men vissa likheter finns. Där varje förpackningen ska märkas med ett unikt nummer är en sådan likhet. Dock kan kravet på vad märkningskoden ska innehålla avvika mellan olika marknader. En sådan märkning kallas serialisering.

Aggregering

På vissa marknader tar man märkningen ytterligare ett steg och kräver att även transportförpackningen märks med en kod. Denna kod/märkning ska visa vilka enheter som förpackningen innehåller – aggregering.

Manipulationshinder visar att förpackningen är obruten och intakt.

Varje serialiersingskod ska bli sökbar och verifieringsbar mot en central databas. Det möjliggör för myndigheter, återförsäljare och/eller slutkund att kontrollera att läkemedlet är korrekt och säkert. Denna verifiering sker via en central databas som varje land ska ansluta sig till. För länder i Europa administreras databasen av European Stakeholder Model – EMS.

spot-forfalskningarMer om detta och hur du mer konkret undviker förfalskningar kan du läsa om i vårt White Paper Serialisering och Aggregring – märkningskrav för att förhindra förfalskningar.

Problematiken kring förfalskningar

forfalskningar-markning

Förfalskningar inom läkemedelsbranschen är ett växande globalt problem, som påverkar alla läkemedelsföretag och därmed patientsäkerheten.

Förutom att patientsäkerheten måste skyddas ur ett rent etiskt perspektiv finns det förstås också ekonomiska skäl för att bekämpa förfalskade läkemedel. Inte minst när det gäller att skydda företagets varumärke. Genom ökat krav på märkning globalt tar nu branschen tag i problematiken och höjer säkerheten.

En av läkemedelsindustrins största utmaningar just nu

Enligt WHO är mer än 50% av alla läkemedel som säljs via illegala hemsidor förfalskade.

För att få bukt på läkemedelsförfalskningar och illegal internethandel av läkemedel, har myndigheter i olika länder tagit fram lagar och regler. Reglerverk och tidsplan för implementering skiljer sig mellan olika länder, men med vissa likheter. För Europa träder det i kraft nuvarande år, 2017.

spot-forfalskningarLadda ner vårt white paper om detta ämne, där vi förklarar olika typer av hot, olika typer av märkning för att undvika förfalskningar samt utmaningarna i ett projekt att implementera det.

Trycktekniker

Vi har tidigare skrivit om för- och nackdelar med olika trycktekniker och även trestegsmodellen för att välja rätt märkmetod. I detta inlägg fokuserar vi på de olika alternativa tryckteknikerna.

 Förtryckta etiketter

Förtryckta etiketter är en enkel lösning och en bra start för att möta märkningskrav. Vad man ska ha i åtanke är att allt eftersom artiklar i produktionen ökar behövs oftast fler olika typer av etiketter. Då kan en etikettskrivare där man använder en eller några få standardetiketter och för på variabel data vara ett alternativ.

Etikettutskrift i produktionslinjen

Att använda sig av en lösning där etiketterna printas och appliceras i produktionslinjen innebär nästan alltid att antalet etikettvarianter kan minskas radikalt. Detta ger i sin tur sänkta lagerkostnader och ger mindre felmärkning.

Variabel data skrivs ut som en del av etiketten, vilket eliminerar behovet av ett separat system.

Bläckstrålemärkning

Dessa skrivare är mycket kompakta och tar upp minimalt utrymme på produktionslinjen. De kan skriva ut logotyper, grafik, stor och liten text samt ett brett utbud av olika typer av streckkoder inklusive 2D streckkoder.

markninsgtekniker

Dagens moderna skrivare har möjlighet att automatiskt rensa bläck genom skrivhuvudet så ofta som mellan varje utskrift och på så sätt hålla föroreningar borta för att konsekvent ge tydliga och läsbara texter och koder.

Mer om detta och trestegsprocessen får du samlat och överskpdligt i vårt white paper. Ladda ner det här.

Märkning på kapslar, på burkar, i påsar…

markning-packarna

Det är stor skillnad att märka på en plastpåse jämfört med på en kapsel, eller på en aluminiumburk eller t.ex. på en flowpack.

Packarna i Skåne utför olika kontraktförpackningsuppdrag vilket innebär att de har många olika typer av förpackningar att utföra märkning på. Deras märkningsmaskiner måste klara allt ifrån förpackningar med en innehållsvolym så liten som 0,5 g upp till 1 kg. Paketeringsvalet skiftar och kan ske på kapslar, burkar, flowpack, klossbottenpåsar, sachéer eller slangpåsar, allt efter kundens önskemål.

› Så väljer du rätt teknik för din märkning

vj-1520-packarnaSom generalagent för Videojet i Sverige kan Boxon erbjuda flertalet olika märkningsmaskiner, allt ifrån bläskstråleskrift småskrift till storskrift, laserskrift och folieskrift.

Maskinerna är lätthanterliga och tar lite plats, vilket är en fördel för Packarna i Skåne som ofta måste flytta märkningsappliceringen beroende på vad som ska packas. Maskinerna måste också klara alla olika krav på paketering av livsmedel och därför utförs märkningen i renrumszoner med övertryck.

Hela caset kan du läsa här.

Trestegsprocessen

etikett1

De ökade kraven, både lagkrav och från återförsäljare, gör att märkningen blir en viktig fråga för tillverkare som vill skydda sin verksamhet från dyra märkningsfel eller oläsliga streckkoder. Det gäller att välja den lösning som passar din applikation bäst.

Genom att se till vilka krav man har gällande applikation och streckkod kommer man en bit på vägen i sitt val. Det är dessa två krav som avgör vilken teknik som är den bästa för just din produkt.

Det finns olika kriterier som man bör gå igenom för att äverväga den ena tekniken framför den andra; överväg t.ex. print & apply om ytan är icke-porös eller blank, överväg bläckstråleskrift om utskrifterna bland annat är av enklare karaktär.

whitepaper-markningsmetodI vårt white paper går vi igenom hela trestegsprocessen för att hjälpa dig avgöra vilket alternativ som är mest lämpligt för din produktion. Vi undersöker också mer i detalj de olika teknikerna.

White Paper – Så väljer du rätt metod för din märkning

För- och nackdelar med olika märkningstekniker

-Bread4Bro

De vanligaste lösningarna i dagens produktionsanläggningar för att få till streckkoder och produktinformation är att märka med hjälp av etiketter eller med hjälp av bläckstråleskrivare. Etiketterna kan antingen vara förtryckta eller printas direkt i produktionslinjen.

Det finns för- och nackdelar med de olika teknikerna och att välja rätt metod kräver att man är insatt i teknikerna och vet hur de fungerar. Den teknik man väljer måste vara tillförlitlig, tillhandahålla högkvalitativa läsbara streckkoder och hjälpa till att maximera produktionslinjen.

Det gäller att välja den lösning som passar din applikation bäst.

› I vårt white paper undersöker vi varje teknik mer i detalj och ger en enkel process i tre steg för att välja rätt.