Har du ett effektivt flöde på ditt lager?

effektivt-flode

Vid hantering av stora mängder gods är ett effektivt lagerflöde avgörande.Man behöver ta hänsyn till många parametrar såsom ergonomi, säkerhet, spårbarhet, lastsäkring, märkning, etc.

På Boxon hanterar vi dagligen en stor mängd gods och vet mycket väl att ett optimalt flöde är grundläggande för den dagliga hanteringen. och det finns flera sätt att effektivisera sin hantering.

1.Uppmärkning av lagerplatser

Streckkoder i kombination med tydlig klartext hjälper till att få kontroll och en nära hundraprocentig säkerhet.

2. Ergonomi vid packstationen

Anpassad och flexibel arbetsmiljö är avgörande för medarbetarnas välbefinnande. En arbetsplats som tar hänsyn till olika behov och förutsättningar är inte svårt att uppnå med rätt produkter.

3. Godsinnehållsmärkning

Enkelt förklarat betyder det att godset förses med en märkning som anger vad som finns inne i förpackningen utan att mottagaren behöver öppna för att kontrollera.

4. Sträckfilmning

Vid sträckfilmning av godset är det viktigt med rätt sträckfilmsmaskin, ett val som baseras på den volym av gods som hanteras. Ta del av vår guide om du behöver hjälp.

Vill du veta mer om hur du kan effektivisera ditt flöde? Här förklarar vi mer i en video och vi tar gärna en dialog med dig också.

Co2-utsläppet ska minska

miljobild

På Boxon är vi måna om att välja råvaror som är miljövänliga och skonsamma. Genom miljöplaner och systematiskt arbete uppnås ständiga förbättringar i dessa avseenden.

Vi ansluter oss till ett synsätt som leder till långsiktigt hållbar utveckling. Det innebär att vi strävar efter hög effektivitet i användning av energi och naturresurser, gynnar system för åter-användning och återvinning av material och energi samt förebygger och begränsar förorening av miljön. Vi ser lagregler som minimikrav.

Under de senaste tre åren har vi stärkt vårt fokus ytterligare kring Co2-utsläpp. I snitt har vi släppt ut ca 7 miljoner ton Co2 per år baserat på hur mycket sträckfilm vi köper in. Vårt mål för 2017 är att minska Co2-utsläppet med 500 000 ton, något som alla nu på Boxon strävar efter. Vi erbjuder tunnare, bättre och mer miljövänligare sträckfilmer, som inte bara sparar C02-utsläpp utan också reducerar förbrukningskostnaden för kund. En win-win.

mikael-jMikael Jonsson, plast- och sträckfilmsexpert på Boxon, jobbar ständigt med att hitta råvaror som är skonsamma mot miljön.

– Som vi alla vet och vill så måste miljön prioriteras och detta har nu anammats ordentligt av råvaruproducenter och maskintillverkare runt om i världen. Resultatet av långt och hårt arbete från oss alla inblandade ger nu frukt genom tunnare filmer som vi kan erbjuda våra kunder.

I kombination med detta har fokus också varit att laststabilisera på pall. Den nya sträckfilmen är alltså både skonsam mot miljön och anpassad för bättre lastsäkring av gods på pall.

Vill du hjälpa oss att minska Co2-utsläppet? Läs mer här om hur du kan göra globen grönare.

Vi vill göra globen grönare

Definitionsmässigt finns stora likheter mellan förpackning och miljö. Miljön är det som omger oss och en förpackning har till uppgift att just omge någonting. Ändå utgör förpackningar generellt sett ett miljöproblem. Därför är vi på Boxon oerhört fokuserade på ett målmedvetet miljöarbete. Ett arbete som spänner över produkternas hela livscykel – från leverantör till slutanvändare.

globes

Vi vill nu att du som kund hjälper oss att göra vår jordglob grönare genom att minska Co2-utsläppet och välja råvaror som är skonsamma mot miljön. Under 2017 ska vi minska vårt Co2-utsläpp med 500 000 ton, och detta är möjligt genom att vi erbjuder våra kunder en tunnare, bättre och mer miljövänlig sträckfilm.

Från och med nu och ca 3 månader fram kommer vi mäta hur mycket vi sparar i Co2-utsläpp genom att våra kunder byter sträckfilm. Vi kommer illustrera detta med jämna mellanrum, och vårt mål är att när april månad är slut ska vår glob vara grön och fin. Då ska vi ha minskat vårt C02-utsläpp med 170 000 ton för att hålla oss på årsmålet.

Antar du vår utmaning? Var med och bidra till en grönare glob ›

Jämförelse mellan olika sträckfilmer

evostretch

På Boxon är ditt behov och dina förutsättningar viktiga för oss.

Därför har vi inte bara en sorts sträckfilm utan mängder av filmer både för handsträckning och maskinella sträckningar. Detta för att helt och hållet kunna ge dig de rätta förutsättningarna för just din verksamhet.

Vilken film ska man välja? Med ett sträckfilmstest på plats i din miljö kan vi visa på de besparingar som olika sträckfilmer kan ge din verksamhet. Det ger dig ett bra och trovärdigt beslutsunderlag.

En innovation bland våra sträckfilmer är Evostretch, en maskinsträckfilm med nanoteknologi som ger väldigt hög hållkraft även i tunna kvalitéer. Filmen produceras med hjälp av sju extruders, som simultant bygger upp filmen i 33 lager. Denna framställningsprocedur, tillsammans med pantenterat blandningsrecept, resulterar i en extremt punkteringstålig och försträckningsbar sträckfilm.

evostretch-jamforelse

Vi kan hjälpa dig att räkna ut hur stor din besparing blir under ett års användning av Evostretch jämfört med din nuvarande förbrukning.

Läs om våra sträckfilmstester ->

Sträckfilmar du över 10 pallar per dag? Då kan ett sträckfilmstest vara aktuellt, där vi tillsammans provar ut den film som passar din verksamhet bäst.

Varför välja just Boxon? – Vi kan förpackningslösningar och vi utmanar dig för att synliggöra din verksamhets kostnader och ge dig något du aldrig haft förut, en förlängd och oberoende inköpsarm som bara ser till din verksamhets behov.