Hur ett tjänsetutbud till produktsortiment kan bidra till ökad kundnytta

Olika företag har olika behov av åtgärder. När vi uppfyller ett behov hos en kund kan det vara alltifrån att vi levererar en standardprodukt eller en kundunik produkt till en helhetslösning. Men ibland räcker inte enbart de fysiska produkterna, för att få en effektiv process eller ett optimerat flöde.

Utifrån detta har vi utvecklat ett tjänsteerbjudande som vi ser ger nytta och bidrar till effektivitet ute hos våra kunder. Under våren har vi tagit detta ett steg vidare, och paketerat våra tjänster utifrån behoven hos kunderna. Så hur sker detta i praktiken? Låt oss ta några exempel i praktiken.

boxon-design-konstruction

Kapitalbindning, försäkringspremier, värdeminskning – allt kan kopplas till egen lagerhållning. Lägg till inventering, inkurans, personal, lageryta och utrustning och kostnaderna rusar i höjden. När du lägger din lagerhållning i Boxons händer spar du inte bara kostnader; du förbättrar likviditeten, får ett bevakat lager och hög tillgänglighet. Dessutom blir det lättare för oss att utveckla och förbättra ditt emballage.

Att värna om sitt varumärke är viktigt för alla företag. En paketerad vara som når kund kan alltså inte se ut hur som helst. Vilken leverantör skulle du själv välja, om du fick två produktleveranser varav den ena var snyggt och professionellt paketerad medan den andra var ogenomtänkt och där produkterna låg huller om buller i paketet?

Med Boxons packinstruktioner och utbildningar ser vi till att alla siter, oavsett var i världen de befinner sig, vet hur de ska packa dina varor för att de ska se lika dana ut överallt. Detta säkerställer inte bara en enhetlig packning, utan minimerar också godsskador och förseningar samt effektiviserar packprocessen.

På tal om varumärke – efterfrågan på unika och kundanpassade förpackningar och etiketter ökar. Med optimala lösningar sänks kostnaderna. Trenden är tydlig, orsakerna är många. Och kundstyrd etiketthantering, är det möjligt? Ja, med Boxons molnbaserade orderplattform kan du som kund spara tid, sänka kostnader och öka säkerheten.

En effektivare process eller ett optimerat flöde – vi adderar värde med våra tjänster, produkter och medarbetare.

Så får L’Oréal koll på sitt logistikflöde

baghera-illustration

Med en molnbaserad tjänst för etikettutskrifterna är det enkelt att få full koll på sitt distributions,- logistik- och utskriftsflöde. Något som L’Oréal hakat på och som ger dem kontroll över sina produktflöden från tillverkare till produktionsenheter och lager.

Så hur fungerar det i verkligheten?

Med enbart tillgång till internet, en dator och en skrivare kan L’Oréal’s alla partners leverera färdiga varor genom ett och samma system oavsett var i världen de finns.

Det molnbaserade systemet tar emot ordrar och artikelinformation från ett centralt system och alla som har tillgång till det kan se sina ordrar och printa ut palletiketter exakt när de behövs.

När palletiketterna är utskrivna och applicerade på pallarna tar en annan del av Baghera vid. Vid utskeppningen läser man av varje palls streckkod och kopplar den till leveransanvisningen och en så kallad ASN (Advanced Shipping Note) skickas till mottagaren i L’Oréals distributions kedja.

På så sätt så håller man koll på etikettens utformning, kvalité och användbarhet i hela distributionskedjan. Återkopplingen med ASN-filen ger kontroll på varor som sänds globalt.

Vill du också få bättre koll? Kontakta oss på info@baghera.com. Mer information hittar du på www.boxon.se/Tjanster/Baghera

baghera-video